Sesam

Bedrijfsactiviteiten

Hoofdactiviteit: Op- en overslag van stuk- en bulkgoederen, openbare loskade
Nevenactiviteit: Verhuur van machines, loodsen, silo’s en kantoren, handel in zand/ grind/split etc. douaneafhandelingen, transportbemiddeling, weegbrug
Kadefaciliteiten: Totale lengte: 350m
Overslagfaciliteiten: 2 havenkranen (capaciteit zand/grind 300 ton p/u, capaciteit stukgoed tot gewicht van 25 ton)
Opslagfaciliteiten: Loodsen (verschillende units voor opslag stukgoed eventueel in stellingen). Silo 8.000 ton opslag diverse massagoederen (onderverdeeld in 8 cellen a 375 ton, 16 a 185 ton, 24 a 85 ton). Ontvangstinstallatie is voorzien van bunker met randafzuiging
Ladingstromen: Veevoer, grondstoffen voor de bouw, kunstmest, slib, bulkgoederen
Overig:

Contactgegevens

Bedrijfsnaam: Sesam
Directeur: M.P. Dankers
Contactpersoon: Dhr. P. Winsink (Peter)
Adres: Sesamstraat 1
Postcode: 7547 AL
Plaats: Enschede
Extra: Postbus 123, 7500 AC
Telefoon: 053-4830000
Fax: 053-4830019
E-mailadres: p.wissink@sesam.nl
Website: https://sesam.nl/