ROC Vereniging Nederland (Regionale Overslag Centra)

Doel vereniging:

 • Het versterken van economische positie en levensvatbaarheid van ROC's.    
 • Een substantiële bijdrage leveren aan de mobliteits- en milieudoelstellingen van de Nederlandse samenleving (bevorderen multi- en intermodaal vervoer).    
 • Het vergroten van de bekendheid van de ROC's bij verladers en de transportwereld.
 • Overleg met overheden over o.a. vergunningen en subsidies.


Te bereiken door:

 • Het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de ROC's.   
 • Het opzetten en instandhouden van een landelijk netwerk van ROC's.    
 • Het verrichten van promotie-activiteiten.    
 • Alles wat met het voorgaande samenhangt.


Toelatingsvoorwaarden leden:

 • Een ROC dient te beschikken over een vaste overslaglocatie, door water en/of spoor toegankelijk.  
 • Het verricht diensten voor meer dan één klant.    
 • Het functioneert als openbaar centrum dat in principe voor iedere klant toegankelijk is.    
 • Het slaat minimaal 20.000 ton/jaar over in 3 verschillende goederenstromen.    
 • Het vervult naast een overslagfunctie ook een actieve rol op het gebied van logistieke dienstverlening zoals: voor- en natransport, in-/uitklaren, opslag e.d.


Toelating als aspirant lid is mogelijk, als nog niet aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Belanghebbenden (kraanbedrijven, transportbedrijven e.d.) kunnen donateur worden van de vereniging, waardoor ze de vergadering mogen bijwonen, maar geen stemrecht hebben.

Opgericht: 12 oktober 2001

Bestuur:

 • OBM Moerdijk, Frank Nooijen, Voorzitter   
 • E. Drost B.V., Ger Drost, Secretaris    
 • Aquatrans BV, Gijs Daanen, Penningmeester

Aantal leden momenteel: 26

Lidmaatschapskosten (voor leden, asp. leden en donateurs):

 • Eenmalige entreegeld 125 Euro    
 • Jaarlijkse contributie 125 Euro